Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia, gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 12/18

Burmistrz Bychawy informuje

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia, gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia, gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 13/5

Burmistrz Bychawy informuje

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie zostało podane
do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej
w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia, gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie wykazu części nieruchomości położonej przy ul. K. Koźmiana w Bychawie przeznaczonej do wydzierżawienia

OGŁOSZENIE

Burmistrza  Bychawy

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn.  zm./ informuję,  iż na

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie wykazu części nieruchomości położonej przy ul. Koźmiana w Bychawie gm. Bychawa przeznaczonej do oddania w najem

OGŁOSZENIE

Burmistrza  Bychawy


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn.  zm. / informuję,  iż na

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości położonej przy ul. Batalionów Chłopskich w Bychawie gm. Bychawa przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Burmistrza  Bychawy

 Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn.  zm./ informuję,  iż na

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Leśniczówka

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Bychawy

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Leśniczówka gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 236  o powierzchni 0,15 ha.
Dane dotyczące nieruchomości

Czytaj więcej...

Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Adama Mickiewicza Bychawie

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny położony przy ulicy Adama Mickiewicza 1 w Bychawie został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz najemcy.

Czytaj więcej...

Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej w Bychawie

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny położony przy ulicy Szkolnej 4 w Bychawie został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz najemcy.

 
Czytaj więcej...

Przetarg – sprzedaż 77 szt. drzew na pniu

INFORMACJA O PRZETARGU

Burmistrz Bychawy informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie www.bychawa.pl oraz na stronie www.bychawa.bip.lublin.pl zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu pisemnym

Czytaj więcej...