Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Burmistrz Bychawy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej, Wola Gałęzowska 116a, 23-100 Bychawa

 

Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bychawie, 23-100 Bychawa, ul. Partyzantów 1, w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej”, do dnia 17 marca 2017 r.

 

Czytaj więcej...

XXII konkurs plastyczny na kartkę pocztową Gminy Bychawa. Czekamy na projekty kartek do 30 marca

2017-03-03 konkurs wielanocny zaproszenie 200Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXII edycji Konkursu plastycznego na projekt świątecznej kartki pocztowej Gminy Bychawa WIELKANOC 2017.

Główną nagrodą będzie, podobnie jak w ubiegłych latach, publikacja wydawnicza projektu i rozesłanie kartek świątecznych z życzeniami od Burmistrza Bychawy. Autorzy prac najwyżej ocenionych przez komisję zostaną uhonorowani wyróżnieniami w postaci dyplomów i upominków.

 

 

Czytaj więcej...

Burmistrz Bychawy i Fundacja Polskiej Akademii Nauk zapraszają osoby pozostające bez zatrudnienia, zamierzające założyć działalność gospodarczą do udziału w projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym ze środków RPO WL 2014-2020 w ramach działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Grupę docelową stanowią osoby po 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane w Urzędzie Pracy lub nie zarejestrowane) z terenu woj. lubelskiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Uczestnicy Projektu mają przez rok utrzymać działalność gospodarczą. Na start dostają 23 tys. złotych dotacji (z 2% wkładem własnym). Ponadto przez rok dostają wsparcie pomostowe w wysokości 1 500,00 zł miesięcznie. W sumie otrzymują więc 41 tysięcy złotych.

Czytaj więcej...

Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Rodzaj zadania:
Wspieranie działań adresowanych do dzieci i młodzieży związanych z organizacją wolnego czasu i rozwoju zainteresowań – powszechna nauka pływania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: 14 404,00 zł

 

Termin składania ofert upływa 17 marca

Czytaj więcej...

Konferencja dotycząca m.in. wymogów i warunków higieniczno – sanitarnych przy wytwarzaniu i dystrybucji żywności tradycyjnej

W dniu 28 lutego 2017 roku, w Lublinie odbędzie się konferencja  „W krainie lubelskich produktów tradycyjnych i regionalnych” dotycząca m.in. wymogów i warunków higieniczno – sanitarnych przy wytwarzaniu i dystrybucji żywności tradycyjnej, regionalnej i lokalnej.
Organizowane spotkanie będzie również doskonałą okazją do promocji lokalnych wytwórców rolno-spożywczych oraz ich produktów.
Udział w spotkaniu po potwierdzeniu przybycia na e-mail: rafal.serej@lubelskie.pl, tel: 814 416 538
 
Spotkanie odbędzie się 28 lutego o godzinie 11.00 w sali S5 (III piętro) w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, przy ul. A. Grottgera 2 w Lublinie.
Istnieje możliwość skorzystania w pobliżu z odpłatnych parkingów podziemnych. Maksymalna wysokość samochodu 2 metry.
Czytaj więcej...

Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Rodzaj zadania:

Współdziałanie z klubami sportowymi – organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku, rozgrywki sportowe w zakresie piłki nożnej, siatkowej i koszykowej.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości:

Czytaj więcej...

Bezpłatne szkolenia dla osób w wieku 15-29 lat

Oferta w ramach realizowanego projektu, dla mieszkańców woj. lubelskiego, bezpłatne szkolenia:

 

Zapraszamy
• osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu;
• osoby bezrobotne w tym długotrwałe bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy;
• osoby niepełnosprawne;
• osoby nieuczestniczące w kształceniu;
• osoby o niskich kwalifikacjach;
• kobiety.

Czytaj więcej...

Będzie wydawana żywność dostarczona przez Bank Żywności w Lublinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie

informuje osoby zakwalifikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016, że w dniach:

21 lutego 2017 r. (wtorek) w godz. 9:00-17:00

22 lutego 2017 r. (środa) w godz. 9:00 16:00

Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz skierowanie.

Czytaj więcej...