Sesja budżetowa – 22 lutego

 Uprzejmie informuję, że IV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 22 lutego 2011r. o godz. 15.00 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.

 Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie

Więcej...

Ogłoszenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Bychawie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bychawie ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy z możliwością dalszych negocjacji na dzierżawę części działki 470/1 przy ul. Piłsudskiego 65 A /obok P. Ładniaka/ o powierzchni około 200 m2  pod pawilony usługowe nie związane na trwałe z gruntem.

Więcej...

Dzieci ze spalonego przedszkola w Olszowcu będą dowożone do Osowy.

 Dzisiaj, w godzinach porannych odbyło się spotkanie Janusza Urbana, burmistrza Bychawy, Renaty Iwaniak, dyrekcji przedszkola w Olszowca z rodzicami dzieci które uczęszczały do przedszkola w Olszowcu. Burmistrza Janusz Urban zaproponował, by dzieci były dowożone do oddalonego o około 6 km przedszkola

Więcej...

BEZPŁATNA PORADA PRAWNA

DLA MIESZKANCÓW GMINY BYCHAWA
9 lutego 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Bychawie , ul. Partyzantów 1, II p., pok. 37, w godz. 9:00 – 13:00  będzie pełniony dyżur prawnika Biura Porad Obywatelskich i Prawnych, podczas którego mieszkańcy gminy

Więcej...

Wybory sołtysów i rad sołeckich

Normal 0 21

W dniach 1-25 lutego br. odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Bychawa.

Porządek obrad zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysów i rad sołeckich:

1) Otwarcie zebrania

2) Wybór przewodniczącego zebrania

3) Powołanie 3-osobowej komisji

4)

Więcej...

Wybory zarządów osiedli w Bychawie i spotkania mieszkańców miasta z burmistrzem

Wybory zarządów osiedli i przewodniczących zarządów osiedli w Bychawie odbędą się:
1) Zarząd Osiedla nr 1:
I termin: 7.02.2011 r. godz. 17.00, miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie
II termin: 7.02.2011 r. godz. 17.15, miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie
2) Zarząd Osiedla nr 2:
I termin: 10.02.2011 r. godz. 17.00, miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie
II termin: 10.02.2011 r. godz. 17.15, miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Więcej...

Konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego

Burmistrz Bychawy działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2011 roku.

I KONKURSY DOTYCZĄ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU:

Więcej...

Uchwalono program współpracy

Rada Miejska w Bychawie 28 grudnia br. przyjęła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2011 rok.
Przedmiotowy zakres współpracy obejmuje zadania dotyczące:

Więcej...

Projekt informatyzacji Urzędu dobiegł końca

logo rpo Powodzeniem zakończył się kolejny projekt unijny realizowany przez Gminę Bychawa. Tym razem w ramach osi priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne  Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne, pod nazwą: „Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Gminy Bychawa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Więcej...

wręczenie nagród

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w uroczystym wręczeniu nagród i dyplomów w IX edycji Konkursu Plastycznego na Projekt świątecznej kartki pocztowej gminy Bychawa w dniu 22 grudnia 2010 r. o godzinie 10.45 w Bychawskim Centrum Kultury.

Więcej...

Wyniki konkursu plastycznego na kartkę pocztową

Komisja w składzie:  Jan Mazurkiewicz – przewodniczący Komisji, Bożena Marzec – członek, Monika Flis – członek,  Edyta Pietrzak – członek
po obejrzeniu 160 projektów kart pocztowych, przesłanych z niżej wymienionych szkół: Szkoły Podstawowej w Bychawie, Szkoły Podstawowej im. K. Koźmiana w Bychawce, Szkoły Podstawowej w Zaraszowie, Szkoły Podstawowej w Starej Wsi Drugiej, Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej, Szkoły Podstawowej w Kosarzewie, Szkoły Podstawowej w Osowie, Oddziału Przedszkolnego w Starej Wsi Drugiej, Gimnazjum Nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie, Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie postanowiła przyznać Grand Prix IX konkursu plastycznego na projekt świątecznej kartki pocztowej BOŻE NARODZENIE 2010 Annie Sadło – uczennicy kl. III Szkoły Podstawowej  w Starej Wsi Drugiej.
Komisja wyróżniła również prace indywidualne i zespołowe następujących uczniów:

Więcej...

II sesja Rady Miejskiej w Bychawie

Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Bychawie. W programie ślubowanie burmistrza, powołanie komisji i przewodniczących. 
Porządek posiedzenia II sesji Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 14 grudnia 2010 r. (wtorek godz. 15.00)

Więcej...

Wybory samorządowe – II tura

W dniu wyborów tj. 5 grudnia  2010 r. będzie  zorganizowana pomoc w zakresie ułatwienia dojazdu do lokali wyborczych i powrotu do domu dla wyborców niepełnosprawnych i osób starszych mających trudności w poruszaniu się.
Zgłoszenia potrzeb w tym zakresie

Więcej...

Radni złożyli ślubowanie

2 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej VI kadencji. Radni otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli uroczyste ślubowanie.

Pierwszą sesję VI kadencji Rady Miejskiej otworzyła radna Alicja Dzwonowska. Wszyscy nowo wybrani

Więcej...