XXXVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013 r.

O godz. 13.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek

Czytaj więcej...

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie 28 listopada 2013 r.

o godz. 1500 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.

3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Czytaj więcej...