Ogłoszenie Burmistrza Bychawy z dn. 8 czerwca 2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bychawa z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2016 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – Wakacje z Bogiem

Burmistrz Bychawy informuje, że w dn. 1 czerwca 2016 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Bychawie przy ul. ks. P. Ściegiennego 25, złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. Zorganizowanie
Czytaj więcej...

SPRAWOZDANIE Burmistrza Bychawy z realizacji Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Rada Miejska w Bychawie uchwałą nr XLVII/311/2014 z dnia 30 października 2014 r. przyjęła Program współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2016 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – powszechna nauka pływania

Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2016 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 
 
 

 
Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
I. Rodzaj zadania:
1. Współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej,
Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Bychawskie Towarzystwo Regionalne

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
 
Burmistrz Bychawy informuje, że w dn. 9.11.2015 roku Bychawskie Towarzystwo Regionalne w Bychawie z siedzibą w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego
Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 r.

 

W dniu 23 lipca 2015 roku Komisja konkursowa dokonała oceny ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 r.
Rekomendację Komisji do zawarcia umowy

Czytaj więcej...